Zájazd na EXPO SWEET 2018 – Už žiadne voľné miesta!

SPOLOK CUKRÁROV SLOVENSKA organizuje

autobusový zájazd na medzinárodnú cukrársku výstavu EXPO SWEET 2018  do Varšavy (Poľsko)

Aktualita z 22.01.2018

Miesta nástupov a následne pri návrate aj výstupov budú nasledovné:

Slovensko – Poľsko

24.02.2018 (v sobotu) o 21:00 hod – odchod spred hlavného vchodu do železničnej stanice v Trnave

24.02.2018 (v sobotu) o 23:00 hod – odchod z autobusovej stanice v Žiline

Autobus bude označený logom EXPO SWEET 2018 a nápisom SPOLOK CUKRÁROV SLOVENSKA

Poľsko – Slovensko

25.02.2018 (v nedeľu) o cca. 24:00 hod – príchod na autobusovú stanicu v Žiline

26.02.2018 (v pondelok) cca. o 02:00 hod. – príchod pred hlavný vchod do železničnej stanice v Trnave

——————————————————————————————————————————————-

Zájazd na EXPO SWEET 2018 sa uskutoční dňa 25.02.2018 (nedeľa)

V rámci výstavy sa uskutočnia Majstrovstvá Európy v zdobení tort.

Nástupné miesto: Trnava, v prípade požiadaviek aj Žilina

Odchod: 24.02.2018 (v sobotu) o 21:00 hod – spred hlavného vchodu do železničnej stanice v Trnave

Príchod do Varšavy: cca. 9:00 hod.

Návšteva výstaviska: od 10:00 do 18:00 hod.

Odchod z Varšavy: 18:00 hod.

Príchod do Trnavy: cca. 3:00 hod. (26.02.2018 – pondelok)

Cena zájazdu: 10 €

Súťažiaci z cukrárskej súťaže TORTA ROKA 2017 účastnícky poplatok platiť nemusia!

Termín zaslania prihlášok a zaplatenia poplatku: 31.01.2018

Prihlášku si môžete stiahnuť TU …..  prihlaska_2018

Prihlášku môžete poslať mailom na  info@monikinetorty.sk ,

prípadne poštou na adresu: Monika Sisková, Majcichov č. 626, 919 22

Účastnícky poplatok vo výške 10 € na osobu môžete zaplatiť na účet Spolku:

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.

IBAN: SK46 1100 0000 0029 4300 6351

Variabilný symbol: 25022018

Poznámka pre prijímateľa: Meno a priezvisko účastníka zájazdu (v prípade odoslania hromadnej prihlášky a platby skupiny účastníkov, prosíme uviesť meno zodpovednej osoby)

Tento poplatok je v prípade neúčasti na zájazde nevratný!

V cene zájazdu je doprava z Trnavy (Žiliny) do Varšavy (Poľsko) a späť, vstupenka na výstavu a obed zabezpečený organizátorom EXPO SWEET 2018.

Doprava: Autobus SETRA 515, respektíve Mercedes Tourismo

Kapacita zájazdu je obmedzená na 45 účastníkov, výnimočne uvoľníme 2 miesta navyše!

Tu budeme denne aktualizovať voľnú kapacitu podľa zaslaných prihlášok a zaplatených účastníckych poplatkov. Prihláška bude akceptovaná až po zaplatení poplatku! 

Počet účastníkov k 21.01.2018   – 47