VÝSLEDKY – Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 2018

Máme pre Vás výsledky súťaže, ktorá sa konala v Nitre dňa 26.04.2018.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s  Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo súťaž „Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 2018“ počas výstavy Mladý tvorca 2018, ktorá sa uskutočnila v termíne 26.04.2018 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Táto súťaž je určená pre jednotlivcov – žiakov stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania. Každý súťažiaci súťažil iba s jednou tortou (súťažný exponát).

Účelom súťaže bolo oceniť súťažné exponáty zhotovené výlučne žiakmi stredných škôl, ktoré sa budú ozdobovať a finalizovať na mieste súťaže. Cieľom tejto súťaže je podporiť  a rozvíjať zručnosti, talent a sebavedomie žiakov stredných škôl, motivovať pedagogických zamestnancov, možnosť porovnať úroveň vedomostí a odborných zručností v stredných školách, zistené poznatky využívať pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a prezentovať školu. Súťaž vyzdvihuje výnimočnosť a podporuje tvorivosť,  prezentáciu a zručnosť.

Miesto konania súťaže : agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, Nitra štátny podnik  (hala S)

Odborná porota v zložení:

Monika Sisková – predseda poroty (Monikinetorty s.r.o.), Anna Amirkhanyan (Cukráreň Marlenka), Maria Áredasová (Torty od Mariky) rozhodli o nasledovnom poradí.

OFICIÁLNE VÝSLEDKY:

1. miesto  – Kristína Krišková – SOŠ potravinárska Nitra

2. miesto – Denisa Dóžová – SOŠ OaS Trnava

3. miesto – Nikola Kuníková – SOŠ Senica

4. miesto – Klaudia Papsonová – SOŠ Stará Ľubovňa

5. miesto – Natália Baginová – SOŠ Pruské