Vyhodnotenie súťaže TORTA ROKA 2020

Rok 2020 pripravil pre celú našu spoločnosť množstvo prekážok, ktoré nám bránili meniť a veľa krát aj úplne zabránili realizovať naše plány.

Organizovanie tradičnej súťaže TORTA ROKA 2020 bolo plánované tak ako v roku 2019 počas medzinárodnej výstavy GASTRA & KULINÁRIA v Nitre 4. novembra 2020.

Obmedzenia Úradu Vlády SR kvôli pandémii COVID-19 nedovolili účastníkom – školám plnohodnotnú prípravu a následné zrušenie výstavy v Nitre nás prinútilo k zmene pravidiel.

Prvotný návrh zorganizovať súťaž v bubline, bez účasti verejnosti sme museli taktiež na poslednú chvíľu zmeniť z dôvodu znemožnenia nástupu žiakov do škôl a tým zabránenie ich prípravy.

Poslednou možnosťou bolo zorganizovanie súťaže spôsobom nasnímania postupu zdobenia torty v priestoroch školy a následné zaslanie video záznamu a fotografií organizátorovi.

Počas jesene roku 2020 sme neustále pracovali na tom, že sa nám bez ohľadu na problémy súťaž podarí zorganizovať. Investovali sme nemalé finančné prostriedky z rozpočtu do nákupu vybavenia potrebného na prípravu a organizáciu a na propagáciu.

Všetky naše plány však bez ohľadu na vynaloženú snahu vyšli nazmar.

 

Viac sa dočítaš na web stránke súťaže …. TU