Valné zhromaždenie SZPCC, 15. marec 2017 – Nitra

Zástupcovia Spolku Cukrárov Slovenska požiadali o možnosť zúčastniť sa valného zhromaždenia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov ako hostia.

Spolok zastupovala predsedníčka spolku Monika Sisková a sekretár spolku Rudolf Siska

V rámci diskusie predniesli zástupcovia spolku nasledujúce postrehy a komentáre.

  • SZPCC nielen vo svojich vyjadreniach ale aj v prezentácii svojej činnosti neúmerne preferuje profesiu a problémy pekárov. O cukrároch sa hovorí minimálne a minimum aktivít nasvedčuje tomu že sa pre cukrárov niečo robí.
  • Zástupcovia spolku súhlasili s vyjadrením Ing. Slavomíra Moravčíka, člena predstavenstva SZPCC o potrebe medializácie remesla. Zdôraznili však potrebu medializovať aj remeslo – cukrár. V rámci tejto medializácie sa zamerať nielen na prezentáciu samotného remesla, ale aj samotných cukrárov a hlavne prezentáciu tradičných cukrárskych výrobkov. Odôvodnili to napríklad tým, že verejnosť na Slovensku nepozná žiadneho známeho slovenského „majstra cukrára“, ale pozná množstvo komerčnými televíziami umelo vytvorených takzvaných „cukrárok“, ktoré si toto označenie „zaslúžili“ absolvovaním rôznych kurzov v zahraničí, ale žiadna z nich remeslo nevyštudovala a dlhodobo sa mu ani nevenovala.
  • Zástupcovia spolku vyjadrili znepokojenie nad súčasnou situáciou na trhu s ponukou pečenia toriet v domácnosti. Táto situácia veľmi vážne zasiahla do podnikateľského prostredia (cenotvorba, reklama ale aj poškodzovanie samotného remesla nekvalitnými produktmi). Zástupcovia spolku informovali o svojich aktivitách, ktoré v rámci spolku vyvíjajú už niekoľko rokov a o výsledkoch, ktoré sú minimálne. Dôvodom je minimum aktivít zo strany štátnych orgánov. Na túto kritiku zareagoval generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Milan Lapšanský s ponukou pre zástupcov spolku na osobné stretnutie na pôde ministerstva a prerokovanie tohto problému.
  • Zástupcovia spolku vyjadrili nespokojnosť s dostupnosťou informácií o aktivitách SZPCC na jeho oficiálnej webovej stránke.
  • Zástupcovia spolku sa vyjadrili aj k situácii s možnosťou získania učňov z odboru cukrár na prax a praktickú výučbu v rámci ich štúdia. Informácie získané zo SOŠ nasvedčujú tomu, že smernice, učebné osnovy a ďalšie predpisy vydávané zriaďovateľmi (VÚC) limitujú školy do takej miery, že je pre nich vo väčšine prípadov nemožné a likvidačné (pre odbor cukrár) aby svojich žiakov na takéto aktivity uvoľnili.