Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 2017

V priestoroch agrokomplexu, NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA sa dňa 27.04.2017 konala súťaž pre mladých cukrárov, ktorú organizoval Spolok Cukrárov Slovenska

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nám dalo už po tretí krát dôveru, aby sme zorganizovali v rámci celoslovenskej prezentácie stredných škôl „MLADÝ TVORCA“ súťaž pre mladých cukrárov.

V tomto roku sme mohli privítať 9 súťažiacich, ktorí mali za úlohu ozdobiť tortu s témou „Rodný môj kraj“

Počas súťaže sme mohli privítať aj pani ministerku Gabrielu Matečnú, ktorá si našla pár minút a osobne sa stretla so súťažiacimi.

Ceny spoločne s členkami poroty odovzdával generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Milan Lapšanský

Odborná porota v zložení:

Monika Sisková – Predseda poroty

Mária Ďurďonovičová

Anna Amirkhanyan

rozhodla o nasledovnom poradí:

  1. miesto: Monika Ťahúňová – SOŠ pod Bánošom B. Bystrica (číslo 9)
  2. miesto: Pavol Kadlečík – SOŠ OaS Galanta (číslo 2)
  3. miesto: Zuzana Ďuríková – SOŠ potravinárska Nitra (číslo 4)
  4. miesto: Dominika Élešová – SOŠ gastonómie a služieb Šurany (číslo 8)
  5. miesto: Michal Kollár – SOŠ Senica (číslo 6)
  6. miesto: Simona Kochmová – SOŠ Humenné (číslo 3)
  7. miesto: Vlasta Šlaichrtová – SOŠ Pruské (číslo 5)
  8. miesto: Andrea Fidermáková – SOŠ Stará Ľubovňa (číslo 7)
  9. miesto: Dóra Bosnyáková – SOŠ Dvory nad Žitavou (číslo 1)

Fotogaléria … TU