TORTA ROKA 2020 – posledná šanca – ONLINE súťaž

Súťaž v roku 2020 prebehne takzvane „online“. Každá súťažná dvojica pripraví v prostredí svojej školy (firmy) videozáznam z dekorácie.

Uzávierka prihlášok bude dňa 10.12.2020 o 20:00 hod.

 

Viac informácií nájdeš na web stránke súťaže …. TU

Súťažiaci musia mať k dispozícii:
– stôl, na ktorom bude prebiehať dekorácia,

– súťažiaci musia mať miesto dekorované menovku účastníka súťaže,

– hodiny, ktoré budú počas dekorácie v zábere videokamery,

– videokameru na statíve, ktorá bude snímať celý priestor, v ktorom sa bude torta dekorovať,

– fotoaparát na zdokumentovanie hotového výsledku – ozdobenej torty,

Súťažiaci je povinný súťažný exponát pripraviť na miesto realizácie v čase do 10:00 hod.

Zahájenie súťaže: 10:00 hod. predstavením súťažiacich a krátkou prezentáciou súťažného exponátu.

Súťažiaci musí súťažný exponát dokončiť v čase do 13:00 hod.

Súťažný exponát nesmie byť z určeného stola a zo záberu kamery počas zdobenia premiestnený! Súťažný exponát musí byť po celý čas v zábere.

Následne počas stáleho zaznamenávania videa zrealizuje poverená osoba (osoba z prostredia pedagogického zboru)  fotografovanie exponátu. Súbor fotografií musí obsahovať nielen fotografiu samotného exponátu, ale aj fotografie exponátu spoločne so súťažiacimi a minimálne 5 fotografií detailov.

Nezostrihané video a fotografie škola (firma) nahrá na DVD nosič a zašle organizátorovi.

DVD zašle škola (firma) najneskôr do 22.12.2020 na adresu:

Monikinetorty s.r.o.

Majcichov č 626

919 22

Organizátor vyhotoví z DVD nosičov kópie a tieto zašle členom poroty na posúdenie. V termíne  od 01.01. do 08.01. 2021 prebehne porada porotcov a vyhodnotenie súťaže.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne dňa 11.01.2021.