TORTA ROKA 2018

5. ročník cukrárskej súťaže

5. ročník juniorskej cukrárskej súťaž

6. august 2018

agrokomplex – NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik  Nitra

Súčasť 45. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2018

Táto súťaž bola určená pre jednotlivcov, fyzické osoby, ktoré boli k 17.08.2018 vo veku 15 – 23 rokov. Každý účastník mohol súťažiť iba s jednou tortou.
Súťaž bola určená žiakom stredných odborných škôl, učňovských stredísk, ale aj mladým cukrárom, ktorí spĺňali podmienku dosiahnutého veku a pracovali v odbore cukrár buď ako SZČO alebo zamestnanec.
Zadaná téma: Slovenské tradície a folklór

Oficiálne výsledky: 

1. miesto – Dominika Kohutová
2. miesto – Kristína Krišková
3. miesto – Maria Puchovska
4. miesto – Marta Valentovičová
5. miesto – Simona Soláriková