TORTA ROKA 2017 pod záštitou pani ministerky

Obdržali sme oficiálny list z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o prevzatí záštity nad súťažou

Prvé dva ročníky sa konali pod záštitou Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomíra Jahnátka. V minulom roku nám prejavila dôveru pani ministerka Gabriela Matečná a tretí ročník sme už organizovali pod jej záštitou.

Máme to potvrdené, že aj nad 4. ročníkom pani ministerka Gabriela Matečná záštitu prevzala a súťaž TORTA ROKA bude mať opäť vysoký kredit.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.