Členovia spolku

Monika Sisková

  • cukrárka, majiteľka firmy Monikinetorty s.r.o. z Majcichova

Petra Hübler 

  • spolumajiteľka rodinnej cukrárne Hübler v Trnave

Florián Liščík

  •  cukrár, spolumajiteľ cukrárskej výrobne Floril, s.r.o. z Malinova

Adam Soós

Mária Árendásová

  • cukrárka, majiteľka firmy Torty od Mariky s.r.o. s prevádzkou v Leviciach