Kontakt

SPOLOK CUKRÁROV SLOVENSKA

Monika Sisková

predseda spolku

tel.: +421 903 966954

 

Ing. Rudolf Siska

sekretár spolku

tel: +421 903 651672

 

Adresa:

Jeruzalemská 3

917 01 Trnava

 

IČO: 42403561

 

Občianske združenie Registrované Ministerstvom vnútra SR

Číslo spisu: VVS/1-900/90-45998

Dňa: 6.5.2015

 

Bankové spojenie:

Tatra Banka, a.s.

IBAN: SK46 1100 0000 0029 4300 6351