Zájazd na EXPO SWEET 2018

SPOLOK CUKRÁROV SLOVENSKA organizuje

autobusový zájazd na medzinárodnú cukrársku výstavu EXPO SWEET 2018  do Varšavy (Poľsko)

Zájazd na EXPO SWEET 2018 sa uskutoční dňa 25.02.2018 (nedeľa)

V rámci výstavy sa uskutočnia Majstrovstvá Európy v zdobení tort.

Nástupné miesto: Trnava, v prípade požiadaviek aj Žilina

Odchod: 24.02.2018 (v sobotu) o 21:00 hod – spred hlavného vchodu do železničnej stanice v Trnave

Príchod do Varšavy: cca. 9:00 hod.

Návšteva výstaviska: od 10:00 do 18:00 hod.

Odchod z Varšavy: 18:00 hod.

Príchod do Trnavy: cca. 3:00 hod. (26.02.2018 – pondelok)

Cena zájazdu: 10 €

Súťažiaci z cukrárskej súťaže TORTA ROKA 2017 účastnícky poplatok platiť nemusia!

Termín zaslania prihlášok a zaplatenia poplatku: 31.01.2018

Prihlášku si môžete stiahnuť TU …..  prihlaska_2018

Prihlášku môžete poslať mailom na  info@monikinetorty.sk ,

prípadne poštou na adresu: Monika Sisková, Majcichov č. 626, 919 22

Účastnícky poplatok vo výške 10 € na osobu môžete zaplatiť na účet Spolku:

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.

IBAN: SK46 1100 0000 0029 4300 6351

Variabilný symbol: 25022018

Poznámka pre prijímateľa: Meno a priezvisko účastníka zájazdu (v prípade odoslania hromadnej prihlášky a platby skupiny účastníkov, prosíme uviesť meno zodpovednej osoby)

Tento poplatok je v prípade neúčasti na zájazde nevratný!

V cene zájazdu je doprava z Trnavy (Žiliny) do Varšavy (Poľsko) a späť, vstupenka na výstavu a obed zabezpečený organizátorom EXPO SWEET 2018.

Doprava: Autobus SETRA 515, respektíve Mercedes Tourismo

Kapacita zájazdu je obmedzená na 45 účastníkov.

Tu budeme denne aktualizovať voľnú kapacitu podľa zaslaných prihlášok a zaplatených účastníckych poplatkov. Prihláška bude akceptovaná až po zaplatení poplatku! 

Počet účastníkov k 06.01.2018   – 15